مراحل انجام یک پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا بهره برداری 

انتشار: چهار سال پیش | زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

با گذر زمان همه چیز تغییر می کند در عصر حاضر با روش های نوین باغداری و کشاورزی روبرو هستیم ، کمبود آب در کشور ما مهم ترین عاملی است که باعث می شود خیلی سریع به این مسئله فکر کنیم چطور باغ و زمین خود را به آبیاری تحت فشار مجهز کرده و از آب موجود بیشترین بهره برداری را داشته باشیم در این مقاله " مراحل انجام یک پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا بهره برداری" با شما هستیم.

 

 

با یک مقاله کاربردی دیگر در سایت باغ شهری در خدمت شما باغداران محترم خواهیم بود

برای اجرای پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا بهره برداری بایستی مراحل زیر را دنبال کنید 

 • تکمیل فرم تقاضانامه توسط متقاضی آبیاری تحت فشار در جهاد شهرستان
 • بازدید وبررسی اولیه محل اجرای پروژه
 • انجام آزمایشات آب وخاک
 • نقشه برداری ازاراضی
 • طراحی روش مناسب آبیاری تحت فشار
 • بررسی طرح درکمیته فنی استان
 • ارسال طرح به یکی ازبانک های عامل برای تصویب تسهیلات
 • تصویب اعتبارمورد نیازپروژه وانجام مراحل بانکی
 • نظارت برپروژه
 • خرید لوازم وتجهیزات پروژه
 • اجرای پروژه وتحویل موقت
 • تحویل قطعی پروژه 

 

قبل ازاین که فرد، متقاضی اجرای آبیاری تحت فشاربشود باید به مرکزترویج وخدمات کشاورزی مراجعه ودرکلاس های ترویج یکه درمرکزدهستان یا مدیریت شهرستان مربوطه تشکیل می گرددشرکت نموده

وبا مشخصات انواع روش ها ونیزبهترین ومناسب ترین روش آبیاری تحت فشارمتناسب با وضعیت اقلیمی وخاک منطقه ومزرعه ویا باغ مربوطه آشنا شود. سپس پس ازتکمیل تقاضانامه توسط بهره بردار،

محل اجرای پروژه توسط کارشناس آبیاری تحت فشارشهرستان به دقت بررسی می شود تا بهترین سیستم توصیه وازضرروزیان احتمالی جلوگیری به عمل آید .

ازمزرعه ویا باغ متقاضی نمونه مرکب خاک تهیه ومورد تجزیه فیزیکی وشیمیایی قرارمی گیرد. از آب ویا باغ مورد نظرنمونه تهیه وآزمایشات شیمیایی لازم برای تعیین کیفیت آن به عمل می آید .

پس ازانجام مطالعات پایه وتایید کمیته فنی آبیاری تحت فشار، لازم است از اراضی مورد نظر بهره بردار، نقشه برداری به عمل آمده وبه تایید کمیته فنی استان برسد.

پس ازتاییدبررسی اولیه وآزمایشات آب وخاک وتهیه نقشه اراضی ، طراحی پروژه یکی ازشرکت های مجاز طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار، با لحاظ نمودن نظر بهره بردارداده می شود .

پس ازانجام طراحی وارائه دفترچه ونقشه مربوطه، طرح با دقت و وسعت نظردرکمیته فنی استان مورد بررسی قرار می گیرد .ازجمله موارد مهم دربررسی یک طرح آبیاری تحت فشارمی توان به چگونگی انتخاب سیستم محاسبه نیازآبی ، قطعه بندی ، برنامه آبیاری درطول فصل رشد،زمان آبیاری ، مدول آبیاری ، محاسبات هیدرولیکی شبکه ، ایستگاه پمپاژوکنترل مرکزی ولیست لوازم ودرنهایت بررسی مالی ودستور العمل بهره برداری ونگهداری اشاره نمود.

طرح پس ازتصویب موارد فنی طرح درکمیته فنی استان ، لازم است طرح مذکور به یکی ازبانک های عامل برای ارائه تسهیلات به متقاضی ارسال شود .

پس ازتصویب مورد نیازپروژه توسط بانک عامل ، کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار استان به طورکامل درجریان امورقرارگرفته وبه متقاضی توصیه های لازم درمورد چگونگی برداشت وهزینه اعتبارپروژه را ارائه می دهد. بدیهی است پرداخت هریک ازمراحل هزینه پروژه با نظارت مدیریت آب وخاک استان انجام می شود. دراین مرحله زارع می بایست درمورد انتخاب پیمانکارمجازپروژه تصمیم گیری نماید وازپیمانکاربرای اجرای پروژه درخواست همکاری شده وموضوع کتباً توسط زارع به مدیریت آب وخاک اعلام شود. دراین مرحله قرارداد اجرائی با پیمانکارمجازمنعقد می شود. انجام مراحل اداری بانکی مطابق آئین نامه اجرائی مربوطه، به عهده متقاضی ( بهره بردار) می باشد .

 نظارت براجرای کلیه مراحل پیشرفت فیزیکی یک پروژه آبیاری تحت فشارتوسط سازمان جهاد کشاورزی استان ( مدیریت آب وخاک ) انجام می شود. این نظارت می تواند مستقیماً ازطریق مدیریت آب وخاک استان ویا ازطریق بخش خصوصی (شرکت های طراح ومجری مجاز) اعمال می گردد.

دراین مرحله می بایست نسبت به خریداری لوازم مورد نیازپروژه اقدام شود. با توجه به این که بخش اعظم هزینه های هرپروژه آبیاری تحت فشارمربوط به خرید لوازم وتجهیزات است ، ضرورت دارد ازتولیدات با کیفیت استاندارد وازتولید کنندگان مجاز خرید انجام شود.

پس ازاجرای کامل وتست نهائی آموزش نحوه بهره برداری ازپروژه به بهره بردارتوسط پیمانکار، پروژه مورد نظربا حضورکارفرما (بهره بردار)، پیمانکار، مدیریت آب وخاک ، نماینده دستگاه نظارت ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تحویل موقت می شود.

پس ازتحویل موقعیت سیستم (پروژه ) ، به مدت یک سال شمسی کمیته بهره برداری استان بطور مستمر نسبت به بهره برداری ازپروژه نظارت ودقت می نماید ودرصورت وجود هرگونه نقض به پیمانکاراعلام نموده وپیمانکارموظف است نسبت به رفع نقض دراسرع وقت (حداکثر15روزپس ازاعلام کتبی ) اقدام نماید . پس از سپری شدن یک سال ، با شرایط فوق وتایید دستگاه نظارت ، نسبت به تحویل قطعی پروژه به بهره بردار اقدام خواهد شد. بدیهی است تحویل قطعی پروژه ، موجب سلب مسئولیت ازپیمانکارنمی گردد واگرمواردی نیازبه پیگیری داشته باشد، می بایست نسبت به انجام آن ازطریق شرکت پیمانکار و بانظارت کمیته بهره برداری استان اقدام شود.

نتیجه گیری:

با اجرای طرح های  آبیاری تحت فشار، آیندگان را از نعمت آب بی نیاز کنید 

فیلم بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای

جدیدترین محصول آموزشی

با افتخار به شما دوره آموزشی ویدیویی "بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای" را معرفی می کنیم. این دوره شامل مطالبی است که به شما در بهبود و بهره‌برداری از باغ کمک خواهد کرد.شما با اصول و روش‌های مهمی مثل هرس، کوددهی، سم‌پاشی، انتخاب نهال مناسب و مبارزه با افات آشنا خواهید شد.

در این دوره آموزشی، با تمام جزئیات به این موضوعات پرداخته خواهد شد و شما با داشتن دانش لازم، قادر خواهید بود باغ خود را به شکل حرفه‌ای مدیریت کنید و به بهترین نتیجه ممکن دست یابید.

مطالعه مشخصات دوره

کتاب سیر تا پیاز درخت انگور

باغداری به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت، نیازمند انتخاب بهترین الگوها و روشهاست.
همچنین مستلزم شناخت دقیق از شرایط آب وهوایی و خاکی مورد نیاز درختان است تا از موارد تهدید سرمایه گذاری جلوگیری شود و بستر تولید اقتصادی و با کیفیت و کمیت مطلوب فراهم شود.

کتاب سیر تا پیاز درخت انگور برای هر باغداری که میخواهد صفر تا صد درخت انگور را آموزش ببینید لازم است.

مطالعه مشخصات کتاب

کتاب سیر تا پیاز درخت گردو

کتاب سیر تا پیاز درخت گردو برای باغداری درخت گردو لازم است، هر فردی که در حوزه درخت گردو فعالیت می کند و یا قصد احداث باغ گردو را دارد باید بداند که دنیای باغداری این درخت چه میگذرد و با شیوه های باغداری و نکات اختصاصی این درخت آشنا شود.

در صورتی که شما قصد احداث باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو شما را برای یک شروع قوی آماده می کند و دیدگاه شما را نسبت به این درخت تغییر خواهد داد.

مطالعه مشخصات کتاب

مقالات باغداری بیشتر

نکات باغداری بیشتر

دیدگاه های ارزشمند کاربران

باغ‌شهری | آموزش باغداری - فروشگاه اینترنتی باغداری

باغ‌شهری چیست؟

ورود به باغ شهری

ثبت نام

قوانین و مقررات

راه های ارتباطی با باغ‌ شهری

تماس با ما

باغ شهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام باغ شهری

تلگرام باغ شهری

با باغ‌شهری یک قدم فراتر! حقوق محفوظ است -زمستان ۱۴۰۰ «نسخه ۴»
logo-samandehi