مهم و فوری سه فصل ابتدایی کتاب سیر تا پیاز درخت گردو را هدیه دریافت کنید

کاشت انگور چگونه انجام میشود؟ بخش دوم

انتشار: شش سال پیش | زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

در بخش اول از مطالب سریالی کاشت انگور به مسائل مقدماتی و پایه ای پرداختیم و آمادگی این را پیدا کردیم که به سراغ موضوعات سطح بالاتری رویم

مقاله پیشنیاز این مقاله : کاشت انگور چطور انجام میشود؟

این بخش نیز برای باغداران انگور و کسانی که قصد تاسیس باغ دارند تدارک دیده شده است با این تفاوت که دید وسیعی نسبت به انگور دیم پیدا خواهید کرد که بسیار مفید خواهد بود با سایت باغ شهری همراه باشید

کاشت انگور


عملیات قبل از کاشت انگور

نکته مهم:

  • قبل از اینکه به موارد مهم بپردازیم توجه داشته باشید که شما به عنوان یک باغدار حرفه ای بایستی از شرایط آب وهوایی - خاک و بسیاری مسائل زمین خود آگاهی کامل داشته باشید تا با مطالعه مقالات سایت و تطابق آنها با ملک خود بهترین نتیجه را بگیرید

انتخاب محل

  • شرایط اقلیمی منطقه را تطابق دهید

با توجه به شرایط اقلیمی استان لازمست باغ انگور دیم در مناطقی احداث گردد که میانگین بارندگی سالانه بیش از ۶۰۰ میلیمتر و از پراکنش مناسبی برخوردار باشد.

  • دیم: به باغاتی گفته می شود که شرایط محیطی منطقه و گونه ای انگور این اجازه را میدهد که بدون آبی که باغدار به درخت بدهد به بار بنشیند و محصول بدهد.

ارتفاع محل

کمتر از ۱۰۰۰ متر بسیار مناسب و بین ۱۶۰۰ - ۱۰۰۰ متر نیز مناسب است.

شیب زمین

دامنه های شمالی با شیب ۱۵-۲ درصد بسیار مناسب و شیب ۲۵-۱۵ درصد نیز مناسب است.

شرایط خاک

خاک حاصلخیز با عمق مناسب، عدم شوری خاک ، بافت خاک متوسط مایل به سبک (لوم یا لوم شنی) با زهکش مناسب.

آزمایش خاک

توجه به این نکته و انجام آن برای باغداران حرفه ای الزامی است.

  • تهیه نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتر و انجام آزمایش خاک قبل از احداث باغ و مصرف کود بر مبنای آزمایش خاک.

آب مورد نیاز

تنها در سال اول بمنظور استقرار بوته ها ، ۲ الی ۳ نوبت آبیاری در تابستان لازم است

کاشت انگور


آماده سازی زمین

جمع آوری سنگ ها، حذف علف های هرز، ایجاد بانکت در اراضی شیب دار روی خطوط تراز به فاصله تقریبی ۳ متر، حفرچاله های کاشت به فاصله ۲ متر از یکدیگر در داخل بانکت به عمق ۶۰ سانتیمتر و اختلاط کود دامی پوسیده وکودهای شیمیایی(بر اساس آزمون خاک) با خاک کنار چاله ها.

تهیه قلمه ریشه دار

قلمه ریشه دار و گواهی شده از ارقام مناسب در مرحله خواب تهیه گردد. قلمه دارای ریشه سالم و کافی باشد.قطر قلمه حداقل یک سانتیمتر وطول قلمه حداقل چهل سانتیمترباشد.لازمست قلمه های تهیه شده سریعاً کاشت گردند.

مرحله کاشت

زمان کاشت

بهترین زمان غرس قلمه ریشه دار مو، اواخر پاییز پس از یکبار بارندگی مؤثر می باشد.کاشت قلمه ریشه دار در اواخرزمستان یا اوایل بهار نیز امکانپذیر است. بطور کلی هنگام کاشت می بایست خاک از رطوبت مناسبی برخوردار باشد. وقوع بارندگی پس از پایان کاشت می تواند درکاهش تلفات و سبز شدن بوته ها بسیار مؤثر باشد.

روش کاشت

ابتدا با قیچی باغبانی ضدعفونی شده ، ریشه های زخمی و پیچ خورده حذف می گردند. درصورت امکان، فرو بردن ریشه ها درسطل حاوی آب (که مقداری خاک و کود به آن اضافه شده) قبل از کاشت توصیه می گردد. قلمه ریشه دار به گونه ای غرس گرددکه ریشه ها بر روی کپه ای از مخلوط خاک و کود دامی داخل چاله قرار گیرند بطوریکه از پیچ خوردن یا توزیع غیریکنواخت ریشه ها جلوگیری شود. سپس بقیه چاله با مخلوط خاک و کود دامی پوسیده پر شود و با پا فشرده گردد تا تماس کامل بین ریشه و خاک برقرار گردد. ایجاد چاله در پای بوته می تواند در تجمیع بارندگی ها و حفظ رطوبت میسر باشد.

کاشت انگور


مرحله داشت (نگهداری)

هرس پس از کاشت

  • هرس یکی از کلیدی ترین فعالیت های یک باغدار درخت انگور است در ادامه انواع هرس را شرح خواهیم داد با ما همراه باشید

بهتر است سربرداری قلمه های کاشته شده پس از پایان خطر یخبندانهای بهاره انجام گیرد بطوریکه شاخه های اضافی حذف و تنها دو جوانه سالم بر روی قویترین شاخه باقی بماند.

هرس فرم

با توجه به عادت رشد ارقام مهم انگور دیم استان ، هرس فرم بصورت پاچراغی کوتاه انجام گیرد. به عبارتی بوته مو طی سالهای اولیه به گونه ای هرس گردد که فقط یک تنه اصلی داشت باشد و بازوها از ارتفاع نیم متری منشعب شده باشند.

هرس باردهی

انجام هرس تعادلی بصورت سبک (فرمول 20+40 برای ارقام رشه و خوشناو) با حفظ فرم بوته و باقی گذاشتن شاخه های جانشین

انجام هرنوع هرس می بایست بوسیله قیچی ضدعفونی شده با محلول 10% وایتکس انجام گیرد تا از انتقال بیماریهای مهم جلوگیری شود.

  • بهترین زمان هرس خشک، اوایل بهار قبل از باز شدن جوانه ها ست. اگر بوته ها زودتر هرس شوند، بیشتر در معرض خطر یخبندان قرار می گیرند

کوددهی

بر اساس آزمون خاک و آزمون برگ ، مصرف کود دامی پوسیده به همراه کودهای شیمیایی بصورت چالکود ، یک ماه قبل از بیدار شدن بوته های انگور انجام گیرد. در صورتیکه آزمایش خاک قبل از احداث باغ انجام شده باشد، برای کنترل وضعیت تغذیه لازم است در مرحله پس از ریزش گل از برگهای روبروی میوه نمونه برگ به همراه دمبرگ تهیه و میزان عناصر ازت ، پتاسیم و فسفر تعیین و بر اساس نتایج آزمون خاک و آزمون برگ توصیه کودی انجام گیرد.

روش چالکود

حفر 4-2 چاله به عمق 30 سانتیمتر و به فاصله 50-30 سانتیمتر از تنه درخت و یا توزیع کود در فاصله 50-30 سانتیمتری اطراف تنه و مدفون نمودن آن با بیل.

  • به منظور افزایش تشکیل میوه انجام محلولپاشی با کودهای اوره، سولفات روی و اسید بوریک با غلظت 15 در هزار(به نسبت مساوی از هر کود) بلافاصله پس از هرس خشک و قبل از باز شدن جوانه ها توصیه می گردد.

کنترل آفات و امراض

زنجیره مو

استفاده از سموم تماسی هنگام تخم ریزی حشره بالغ، هرس و انهدام شاخه های تخم ریزی شده در اواسط تابستان، مصرف سموم فسفره گرانوله هنگام پابیل و پاشیدن سموم پودری مانند لیندین یاسوین روی خاک در قسمت سایه انداز بوته در اواخر بهار و اوایل تابستان.

زنجرک مو

استفاده از حشره کش های سیستمیک یا سموم فسفره نفوذی در اواسط فصل ( 15 روز قبل از برداشت میوه بصورت غوره).

کنه نمدی مو

مصرف ترکیبات گوگردی علیه سفیدک این بیماری را نیز کنترل می کند. یا مصرف کنهکش بعد از تشکیل میوه.

خوشه خوار مو

استفاده ازحشره کش های فسفره نفوذی در فصل رشد 3-2 بار بر اساس اطلاعیه حفظ نباتات

  • گال باکتریایی مو: استفاده از قلمه های ریشه دار گواهی شده و عاری از بیماری، استفاده از قیچی ضدعفونی شده و جلوگیری از تماس قیچی باغبانی آلوده با بوته های سالم، سوزاندن بوته های آلوده به همراه طوقه و ریشه و ضدعفونی محل استقرار بوته با آب آهک.حفاظت تنه و شاخه ها در برابر سرمای شدید زمستان.

سفیدک پودری

ایجاد تهویه با انجام هرس مناسب و مصرف کالکسین یا استفاده از سموم حفاظتی یا گوگرد 2 بار پس از تشکیل میوه به فاصله 15 روز (مصرف سموم گوگردی در دمای بیش از 30 درجه انجام نگیرد).

بیماریهای ویروسی

استفاده از قلمه ریشه دار گواهی شده و سالم، انهدام بوته های آلوده، کنترل ناقلین و کنترل علفهای هرز.

آفتابسوختگی

هرس مناسب، تقویت بوته ها ، ایجاد چاله اطراف تنه جهت افزایش ذخیره رطوبت.

کنترل علف های هرز

پابیل بموقع تاکستان ، استفاده از علف کش های قبل از رویش علف هرز، استفاده از علف کش های عمومی بصورت هدایت شده بین ردیف.

مرحله برداشت

زمان برداشت

بهترین زمان برداشت انگور هنگامی است که دم خوشه ها شروع به خشبی شدن کند.

روش برداشت

خوشه ها بوسیله قیچی باغبانی یا چاقوی تیز به گونه ای برداشت شوند که هیچ نوع فشار یا آسیب مکانیکی به حبه ها وارد نشود. هنگام بسته بندی حبه های فاسد و خوشه های آسیب دیده جدا گردند.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی نمودیم مسائل استاندارد باغداری انگور را بیان کنیم در مقالات بعدی این موضوع را بسط خواهیم داد.

مهدی نیک بخت

موسس وب سایت باغ شهری

از سال ۱۳۹۶ که در حوزه باغداری شروع به تحقیقات کردم با باغداران محترم متعددی شروع به صحبت و مشورت کردم خوشحالم که پس از گذشت چندین سال به پشتوانه شما سایت باغ شهری یک منبع معتبر برای آموزش باغداری در سراسر کشور است بیش از ۲۰۰ مقاله در رابطه با باغداری مدرن ثمره اعتماد شما و جدیت من در این امر خطیر است.
دوره های آموزشی کاربردی:
کتاب چاپی سیر تا پیاز درخت گردو
فیلم بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای
کتاب دانلودی سیر تا پیاز درخت انگور
کتاب دانلودی سیر تا پیاز درخت گردو


کتاب چاپی سیر تا پیاز درخت گردو

جدیدترین محصول آموزشی

کتاب سیر تا پیاز درخت گردو برای باغداری درخت گردو لازم است، هر فردی که در حوزه درخت گردو فعالیت می کند و یا قصد احداث باغ گردو را دارد باید بداند که دنیای باغداری این درخت چه میگذرد و با شیوه های باغداری و نکات اختصاصی این درخت آشنا شود.

در صورتی که شما قصد احداث باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو شما را برای یک شروع قوی آماده می کند و دیدگاه شما را نسبت به این درخت تغییر خواهد داد.

مطالعه مشخصات کتاب

فیلم بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای

با افتخار به شما دوره آموزشی ویدیویی "بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای" را معرفی می کنیم. این دوره شامل مطالبی است که به شما در بهبود و بهره‌برداری از باغ کمک خواهد کرد.شما با اصول و روش‌های مهمی مثل هرس، کوددهی، سم‌پاشی، انتخاب نهال مناسب و مبارزه با افات آشنا خواهید شد.

در این دوره آموزشی، با تمام جزئیات به این موضوعات پرداخته خواهد شد و شما با داشتن دانش لازم، قادر خواهید بود باغ خود را به شکل حرفه‌ای مدیریت کنید و به بهترین نتیجه ممکن دست یابید.

مطالعه مشخصات دوره

کتاب سیر تا پیاز درخت انگور

باغداری به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت، نیازمند انتخاب بهترین الگوها و روشهاست.
همچنین مستلزم شناخت دقیق از شرایط آب وهوایی و خاکی مورد نیاز درختان است تا از موارد تهدید سرمایه گذاری جلوگیری شود و بستر تولید اقتصادی و با کیفیت و کمیت مطلوب فراهم شود.

کتاب سیر تا پیاز درخت انگور برای هر باغداری که میخواهد صفر تا صد درخت انگور را آموزش ببینید لازم است.

مطالعه مشخصات کتاب

کتاب دانلودی سیر تا پیاز درخت گردو

کتاب سیر تا پیاز درخت گردو برای باغداری درخت گردو لازم است، هر فردی که در حوزه درخت گردو فعالیت می کند و یا قصد احداث باغ گردو را دارد باید بداند که دنیای باغداری این درخت چه میگذرد و با شیوه های باغداری و نکات اختصاصی این درخت آشنا شود.

در صورتی که شما قصد احداث باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو شما را برای یک شروع قوی آماده می کند و دیدگاه شما را نسبت به این درخت تغییر خواهد داد.

مطالعه مشخصات کتاب

مقالات باغداری بیشتر

نکات باغداری بیشتر

دیدگاه های ارزشمند کاربران

باغ‌شهری | آموزش باغداری - فروشگاه اینترنتی باغداری

باغ‌شهری چیست؟

ورود به باغ شهری

ثبت نام

قوانین و مقررات

راه های ارتباطی با باغ‌ شهری

تماس با ما

باغ شهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام باغ شهری

تلگرام باغ شهری

با باغ‌شهری یک قدم فراتر! حقوق محفوظ است -زمستان ۱۴۰۰ «نسخه ۴»
logo-samandehi