هرس درخت انگور بررسی تکنیک ها و تجربیات

انتشار: پنج سال پیش | زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه

هرس انگور از لزومات باغداری درخت انگور است. باغداران درخت انگور در ایران را با قیچی هرس معروف می شناسند. بنابراین ما در سایت تخصصی باغ شهری بر آن شدیم مقاله ای مفصل در رابطه با هرس درخت انگور برای شما باغداران حرفه ای تدارک ببینیم.امیدواریم با یادگیری این اصول بتوانید به افزایش محصول باغ خود کمک نمایید.

هرس درخت انگور چیست؟

هرس ؛ عمل بریدن یا قطع کردن قسمت هایی از اندام گیاهان بر اساس فرمول و هدف معینی است که با این عمل در رشد ،قدرت رویشی ،زایشی درختان و آرایش آنها دخالت می نماید که در نتیجه مقدار محصول افزایش یافته و گیاه به نحو صحیح و دلخواه پرورش می یابد.


هرس درخت انگور بررسی تکنیک ها و تجربیات


اهمیت و نتایج هرس درخت انگور چیست؟

 • افزایش عمر درخت
 • افزایش میزان محصول
 • ایجاد فرم و اسکلت مطلوب
 • جوان کردن درختان مسن
 • افزایش کیفیت میوه
 • جلوگیری از ریزش میوه

هرس میوه انگور چگونه انجام می شود؟

بوته مو یکی از هرس پذیر ترین درختان میوه بوده که به دلیل رشد سالانه می بایستی همه ساله هرس شود و در موقع هرس بیش از ۸۰ درصد از شاخه های آن حذف می گردد.به همین دلیل اصطلاحی است که می گوییم

قیچی باغبانی کلید رمز برداشت انگور است.

یعنی هرس مو از همه عملیات باغی مهمتر است .

منظور از هرس انگور ،کم کردن تعدادی از شاخه های اضافی و غیر بارور و کوتاه نمودن بقیه آنها می باشد ، بطوریکه تعادل بین ریشه و اندامهای هوایی برقرار گردد ، تا در ادامه آن بتوان میوه ی کافی با کیفیت بالا بدست آورد و همچنین زمینه رشد را که تامین کننده ی میوه سال آینده است ، فراهم ساخت.

برای هرس گیاه ، بطور کلی می بایستی به ۲ مطلب مهم توجه کرد .یکی شکل دادن به درخت و دیگری کنترل محصول ، بگونه ای که میوه در تمام قسمت های آن پخش شود .البته ، در دیگر درختان میوه این دو عمل مهم بطور همزمان انجام می شود ، اما در مو کاملا جدا از یکدیگر صورت می پذیرد.

زیرا سیستم های مختلفی برای پرورش مو وجود دارد که برای هر سیستم می بایستی هرس ویژه ای را اعمال کرد .

بطور کلی هرس صحیح ، علاوه بر تنظیم مقدار محصول سالانه ،کیفیت میوه را بالا می برد.

قسمت های مختلف بوته انگور که می بایستی برای تربیت و هرس باروری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از

 • تنه
 • شاخه های اصلی
 • تاج شاخه های قدیمی
 • شاخک ها
 • شاخه های رسیده
 • شاخه های جانبی و پراکنده
 • شاخه های میوه دهنده
 • گره ها
 • جوانه ها
 • پاجوشها
 • ساقه جوشها


هرس درخت انگور بررسی تکنیک ها و تجربیات


فصل هرس در بوته مو

عملیات هرس بوته ی مو ، بطور معمول در ۲ فصل اجرا می گردد

هرس خشک (زمستانه)

که همان هرس بهره برداری بوده که در دوره ی استراحت گیاه و در زمستان صورت می پذیرد.

هرس سبز (تابستانه)

که همان هرس مکمل هرس زمستانه بوده و در دوره ی فعالیت بوته مو یعنی در تابستان انجام می گیرد.

هرس زمستانه (خشک)

عبارتست از حذف شاخه های خشکیده ی ضعیف و بیمار و یا شاخه های بارده همان سال و باقی نهادن شاخه های مناسب با تعدادی معینی جوانه بر روی آنها ، بطوریکه این جوانه ها بتوانند در سال زراعی بعد ، باردهی بوته را تامین کنند.

هرس تابستانه ( سبز = تر ) این نوع هرس را می توان کامل کننده ی هرس خشک دانست ، چرا که این عمل باعث توزیع صحیح و منظم مواد غذایی در اندام های گیاه می شود .این هرس ، هنگامی بر روی بوته مو انجام می گیرد که جوانه ها شروع به رشد کرده باشند

 • این هرس را می توان در تمام فصل رشد ادامه داد.
قسمت های مختلفی که هرس سبز بر روی آن انجام میگیرد

عبارتند از : جوانه ها ، شاخه ، برگ و خوشه .

انواع هرس خشک در درخت انگور

 • هرس فرم دهی
 • هرس باردهی

هرس فرم دهی در درخت انگور

از سال اول کاشت نهال در باغ تا سال شروع بار دهی ، نهال های کاشته شده بر حسب شرایط آب و هوایی و نوع خاک و نوع سیستم ( انواع سیستم ایستاده روسیمی ، سیستم پاچراغی و سیستم خزنده ) هرس فرم می شوند .با انجام این هرس اسکلت مو شامل : تنه و بازوها و شاخه های میوه دهنده در طول سه سال پرورش ، در محل مناسب خود تعیین و تربیت می یابند ، بطور کلی قبل از شروع باردهی انگور ، اندام درختچه مو بایستی در طول سه سال فرم دهی کاملا تشکیل شده باشد.


هرس درخت انگور بررسی تکنیک ها و تجربیات


هرس باردهی در درخت انگور

از سال چهارم (پس از تشکیل اسکلت و اندام مو با هرسهای فرم دهی در سه سال قبل) بار دهی مو شروع و همه ساله هرس باردهی در تاکستان انجام می گردد. این هرس را پس از خزان نمودن برگها در پاییز تا قبل از باز شدن جوانه ها در بهار می توان انجام داد.

در مناطق سردسیر بهتر است پس از سپری شدن یخبندان زمستان و در بهار انجام گیرد.لذا در هنگام هرس ، هرس کار باید سه هدف عمده را مورد توجه قرار دهد

 • برداشت حداکثر محصول در همان سال
 • پیش بینی و تامین شاخه ها ی چوب و جوانه های ذخیره برای سال آتی
 • بالا بردن عمر تاک

اصول کلی در هرس انگور ( هرس باردهی )

 • باید توجه داشت که برداشت محصول با کمیت و کیفیت مطلوب از یک تاکستان ، به باقی گذاشتن تعداد زیاد جوانه های بارده ارتباط نداشته بلکه به طرز تقسیم و توزیع این جوانه ها بر روی قسمت های مختلف شاخه های مو بستگی دارد.

 • مو درختچه ای است که جوانه های بارده (مولد خوشه انگور)را بر روی شاخه های یکساله تولید می کند و باردهی این جوانه ها در اکثر ارقام انگور هنگامی که شاخه های یکساله بر روی شاخه دو ساله قرار گرفته باشند بیشتر خواهد بود

 • چون شاخه ها و بازوهای پیر ( ۸ - ۵ ساله) به تدریج تاثیر خود را در کمک به باردهی جوانه ها عملا از دست میدهند ، لذا بایستی با حفظ تناسب بین شاخه های یکساله و چند ساله (بر اساس قدرت مو) آنها را حذف و جهت تجدید این بازوها از نرکهای قوی (شاخه های یکساله ای که از شاخه های چند ساله روئیده اند و جوانه های آن بارده نمی باشند) که در پایین بازوها و در روی تنه مو تشکیل می شود ، استفاده نمود.

 • در یک شاخه یکساله باردهی جوانه ها به ترتیبی که بر روی شاخه قرار دارند نسبت به واریته ها فرق داشته بطوریکه در بعضی از ارقام انگور جوانه های پایین ، و در عده ای جوانه های نسبتا بالا بارده هستند .بطور کلی اولین و دومین جوانه های تحتانی شاخه یکساله مثل شانزدهمین تا هیجدهمین جوانه بالایی با آنکه کم و بیش بارور می شوند،علیهذا مانند جوانه های سوم تا شانزدهم از پایین به بالا کاملا بارده نخواهند بود و در بین جوانه های سوم تا شانزدهم جوانه های وسطی هر شاخه معمولا بارده تر از سایر جوانه هامی باشند که البته بر حسب رقم و نوع انگور متفاوت خواهد بود.

 • مهمترین عمل هرس انگور تعیین و نگهداری جوانه های لازم بر روی هر پایه مو می باشند. عوامل محیطی ، ارقام انگور با مختصات مربوطه ، سن بوته مو ،تعداد درخت در هکتار ، سیستم هرس قبلی ، روش های به زراعی هر کدام از عوامل مذکور به سهم خود نقش اساسی را در تعیین تعداد جوانه لازم پس از هرس به عهده خواهند داشت.

شدت هرس بوته های مو

بطور کلی شدت هرس بر حسب نوع رقم ، محل کاشت و رشد بوته ، کاملا متفاوت خواهد بود .در مورد چگونگی شدت هرس بوته های مو ، می بایستی به نکات ذیل توجه داشت

 • تاثیر هرس در چگونگی قدرت رویشی بوته ی مو
 • تاثیر مقدار میوه در رشد بوته
 • تاثیر هرس در مقدار محصول سالانه ی بوته مو

مقدار میوه و میزان شاخه های هرس شده هر کدام به تنهایی و یا همراه با یکدیگر ، اثری فوق العاده در رشد بوته دارند.بدین ترتیب که هر چه هرس شدیدتر و یا مقدار میوه سالانه زیادتر باشد ، رشد بوته کمتر خواهد بود .بعبارتی دیگر رشد بوته ی مو با شدت هرس و مقدار زیاد میوه ، نسبت معکوس دارد.

شدت هرس سالانه ی مو را میتوان به هرس کوتاه ، هرس بلند و هرس مختلط تقسیم کرد


هرس درخت انگور بررسی تکنیک ها و تجربیات


سیستم های مختلف هرس باردهی در انگور

۱- هرس کوتاه (شدید) این نوع هرس در بعضی از واریته هایی که فقط جوانه های پایینی بارده میباشند (مانند عسگری) انجام می گیرد و چون تمامی شاخه ها هرس میشوند (دو یا سه چشمی) لذا این نوع هرس بسیار آسان بوده و به کارگر مجرب نیاز نمی باشد.

از معایب این هرس استفاده از ۵ تا ۱۰ درصد ظرفیت و قدرت باردهی درخت می باشد و در واقع محصول را شدیدا محدود و موجب از بین رفتن مقدار زیادی از توان مو خواهد شد. بطور کلی هرس کوتاه بیشتر در خاکهایی که فقیر و سبک و مرطوب بوده و ارقام انگور ضعیف در آنها کشت گردیده است مورد استفاده قرار می گیرد .در این هرس تعداد ۲ تا ۳ جوانه بر روی شاخه نگهداری و بقیه حذف می شود

۲- هرس بلند (خفیف) این نوع هرس بر عکس هرس کوتاه برای ارقامی از انگور که جوانه های بارده آنها در قسمتهای فوقانی شاخه های سال قرار گرفته باشند و معمولا رقمی قوی بوده و با تراکم در واحد سطح کشت گردیده و خاک باغ نیز بسیار قوی باشد توصیه می گردد.

از معایب این سیستم هرس این است که به علت کمبود چوب و شاخه های جایگزین (ذخیره برای سال بعد) از مقدار محصول سال بعد کاسته خواهد شد و همچنین با انجام این هرس بازوها و تنه سریعا طویل گشته و طبعا با انجام هرس بر روی تنه و بازوهای چند ساله زخمهای عمیق و بزرگی را ایجاد می کند که ترمیم آنها برای بوته مو بسیار مشکل خواهد بود .در این سیستم هرس تعداد 4 الی 12 جوانه ( بسته به واریته انگور ) بر روی شاخه نگهداری می شود


هرس درخت انگور بررسی تکنیک ها و تجربیات


۳- هرس مختلط (آمیخته) این نوع هرس که در واقع ترکیبی از دو هرس قبلی کوتاه و بلند می باشد به نظر بیشتر متخصصین ، بهترین نوع سیستم هرس برای تمامی ارقام انگور کشور مان می باشد ، زیرا در این سیستم وظائف شاخه ها کاملا از هم مجزا می باشند.بدین معنی که شاخه های کوتاه برای ذخیره شاخه و میوه سال بعد و شاخه های بلند به منظور تامین محصول در همان سال طوری تنظیم شده اند که بر روی بازوها ، یک شاخه بلند به همراه یک شاخه کوتاه حلقه های مثمره را تشکیل می دهند.

با انجام این هرس از حداکثر قدرت ظرفیت مو استفاده می گردد و برای تمام ارقام انگور و در هر اقلیمی و با توجه به هر شرایطی قابل اجرا خواهد بود . در این نوع هرس یک شاخه با ۶ الی ۸ جوانه جهت تولید انگور و یک شاخه با ۲ جوانه جهت تولید شاخه و میوه سال بعد تواما در کنار هم نگهداری می شوند و بر روی هر پایه ممکن است بر حسب واریته انگور و قدرت بار دهی چندین حلقه بارده یا مثمره (شاخه بلند + شاخه کوتاه) ایجاد نمود .بطور کلی این هرس به تقویت کلی پایه های مو کمک بیشتری کرده و ظرفیت تولید محصول را بالا می برد و تعداد جوانه های بارده به ۲ برابر افزایش می یابد بطوریکه با انجام این سیستم هرس ، عملکرد در واحد سطح را تا ۲ برابر می توان افزایش داد .

نتیجه گیری

هرس قسمت عمده ای از باغداری درخت انگور را تشکیل میدهد ما میتوانیم با استفاده از روش های مختلف در هرس انگور هر ساله باردهی را افزایش دهیم.

با آرزوی باغی آباد برای شما ...

فیلم بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای

جدیدترین محصول آموزشی

با افتخار به شما دوره آموزشی ویدیویی "بیست نکته طلایی در باغداری حرفه ای" را معرفی می کنیم. این دوره شامل مطالبی است که به شما در بهبود و بهره‌برداری از باغ کمک خواهد کرد.شما با اصول و روش‌های مهمی مثل هرس، کوددهی، سم‌پاشی، انتخاب نهال مناسب و مبارزه با افات آشنا خواهید شد.

در این دوره آموزشی، با تمام جزئیات به این موضوعات پرداخته خواهد شد و شما با داشتن دانش لازم، قادر خواهید بود باغ خود را به شکل حرفه‌ای مدیریت کنید و به بهترین نتیجه ممکن دست یابید.

مطالعه مشخصات دوره

کتاب سیر تا پیاز درخت انگور

باغداری به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت، نیازمند انتخاب بهترین الگوها و روشهاست.
همچنین مستلزم شناخت دقیق از شرایط آب وهوایی و خاکی مورد نیاز درختان است تا از موارد تهدید سرمایه گذاری جلوگیری شود و بستر تولید اقتصادی و با کیفیت و کمیت مطلوب فراهم شود.

کتاب سیر تا پیاز درخت انگور برای هر باغداری که میخواهد صفر تا صد درخت انگور را آموزش ببینید لازم است.

مطالعه مشخصات کتاب

کتاب سیر تا پیاز درخت گردو

کتاب سیر تا پیاز درخت گردو برای باغداری درخت گردو لازم است، هر فردی که در حوزه درخت گردو فعالیت می کند و یا قصد احداث باغ گردو را دارد باید بداند که دنیای باغداری این درخت چه میگذرد و با شیوه های باغداری و نکات اختصاصی این درخت آشنا شود.

در صورتی که شما قصد احداث باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو شما را برای یک شروع قوی آماده می کند و دیدگاه شما را نسبت به این درخت تغییر خواهد داد.

مطالعه مشخصات کتاب

مقالات باغداری بیشتر

نکات باغداری بیشتر

دیدگاه های ارزشمند کاربران

باغ‌شهری | آموزش باغداری - فروشگاه اینترنتی باغداری

باغ‌شهری چیست؟

ورود به باغ شهری

ثبت نام

قوانین و مقررات

راه های ارتباطی با باغ‌ شهری

تماس با ما

باغ شهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام باغ شهری

تلگرام باغ شهری

با باغ‌شهری یک قدم فراتر! حقوق محفوظ است -زمستان ۱۴۰۰ «نسخه ۴»
logo-samandehi